Tramvaje Lederer$Porges mv3 Technické muzeum v Brně

Lederer$Porges mv3
exteriéry (4)
Lederer$Porges
exteriéry (4)
logo fotogalerie BMHD Veřejná doprava v Brně a na jižní Moravě