Autobusy Karosa B732 Technické muzeum v Brně | Fotogalerie BMHD
Fotogalerie veřejné dopravy v Brně a na jižní Moravě