Autobusy Karosa-Tatra 500HB Technické muzeum v Brně - exteriéry | Fotogalerie BMHD
Fotogalerie veřejné dopravy v Brně a na jižní Moravě