Autobusy Sodomka 706 RO Technické muzeum v Brně

Sodomka 706 RO
exteriéry (7)
Sodomka Škoda 706 RO
exteriéry (7)
logo fotogalerie BMHD Veřejná doprava v Brně a na jižní Moravě