Autobusy Karosa ŠM11 Technické muzeum v Brně | Fotogalerie BMHD
logo fotogalerie BMHD Veřejná doprava v Brně a na jižní Moravě