Autobusy Karosa ŠL11 Technické muzeum v Brně

logo fotogalerie BMHD Veřejná doprava v Brně a na jižní Moravě