Fotografie Solaris Urbino 18 III 2637/II (9B7 9148) DPMB | Brno-Husovice, Provazníkova | Fotogalerie BMHD
Autobus na lince 44 zachycený při odbočování kongescemi zužovaným Tomkovým náměstí do ulice Provazníkovy. Domy v pravé části snímku jsou již v době uveřejnění snímku minulostí, byly tottiž srovnány se zemí, kvůli stavbě plánované mimoúrovňové křižovatky. V levé části snímku je patrná stráň Husovického kopce, kde se také nachází bunkr a kryt CO. V obdobné skále ústí i silnice I/42 do Husovického tunelu, a alespoň část zejména tranzitní dopravy se snaží odvést za hranice města. Pokud však tunel není uzavřen, v tom případě je veškerá doprava odkloněna ve směru jízdy Solarisu na snímku a to ulicí Provazníkovou a poté Merhautovou. Takovéto uzavírky jsou však méně časté a probíhají převážně v nočních hodinách, zejména za účelem mytí a pravidelné údržby tunelu. A stejně jako autobus linky 44 toho dne však VMO neopouští naposled, v ulici Křižíkově se totiž provdí oprava povrchu vozovky a proto jezdí linka 44 po VMO ulicí Porgesovou.
skrýt mapu
Tato fotografie ještě nemá uložené souřadnice. Můžete nám pomoci tím, že na mapě určíte místo, kde se nachází fotografovaný objekt (prosíme o pokud možno přesné umístění, samozřejmě si můžete mapu přiblížit). Kliknutím na ono místo na mapu se zobrazí značka, kterou je vhodné ještě posunutím upřesnit.
zavřít hlášení chyby
Fotogalerie veřejné dopravy v Brně a na jižní Moravě