Fotografie Fiat MAVE CiBus ENA 3Z MAXI 7504 (6B6 6827) DPMB | Irisbus Citelis 12M 7653 (6B6 6855) DPMB | Irisbus Citelis 12M 7652 (5B7 4532) DPMB | Brno, Vozovna Slatina | Fotogalerie BMHD
7652 necelý měsíc do sešrtování
skrýt mapu
Tato fotografie ještě nemá uložené souřadnice. Můžete nám pomoci tím, že na mapě určíte místo, kde se nachází fotografovaný objekt (prosíme o pokud možno přesné umístění, samozřejmě si můžete mapu přiblížit). Kliknutím na ono místo na mapu se zobrazí značka, kterou je vhodné ještě posunutím upřesnit.
zavřít hlášení chyby
logo fotogalerie BMHD Veřejná doprava v Brně a na jižní Moravě