Smyčka v Novém Lískovci byla mezi lety 1983 a 1994 situována na úrovni zastávky Koniklecová, kde vlaky linky 138 a následně 135 prováděly obraty. V prostoru za touto smyčkou začalo později vyrůstat sídliště Kamenný vrch.
Škoda 14Tr01 #3177 DPMB 138 k/s 2

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500