Fotografie Pragoimex T3R.PV 1653/II DPMB | Pragoimex T3R.PV 1654/II DPMB | Brno-Lesná, třída Generála Píky | Fotogalerie BMHD
Linka 11 byla zkrácena pouze na Malinovského náměstí, odkud byla odkloněna na Hlavní nádraží a dále pokračovala jako linka 12 na Technologický Park
skrýt mapu
Tato fotografie ještě nemá uložené souřadnice. Můžete nám pomoci tím, že na mapě určíte místo, kde se nachází fotografovaný objekt (prosíme o pokud možno přesné umístění, samozřejmě si můžete mapu přiblížit). Kliknutím na ono místo na mapu se zobrazí značka, kterou je vhodné ještě posunutím upřesnit.
zavřít hlášení chyby
Fotogalerie veřejné dopravy v Brně a na jižní Moravě