Vůz 9Tr4 na konci samostatné trolejbusové manipulační trati těsně před napojením na tramvajovou trať v ulici Merhautova. Zajímavostí je, že třístopá man. trať vedla po levé straně vozovky, a tak trolejbusy musely v jednom směru projíždět křižovatku protisměrně.
skrýt mapu
Tato fotografie ještě nemá uložené souřadnice. Můžete nám pomoci tím, že na mapě určíte místo, kde se nachází fotografovaný objekt (prosíme o pokud možno přesné umístění, samozřejmě si můžete mapu přiblížit). Kliknutím na ono místo na mapu se zobrazí značka, kterou je vhodné ještě posunutím upřesnit.
zavřít hlášení chyby
logo fotogalerie BMHD Veřejná doprava v Brně a na jižní Moravě